Gatestone - instituutista

"Sen tähden, suo meidän hellyydellä ja ystävällisyydellä vaalia tiedon keinoja. Anna meille uskallusta lukea, ajatella, puhua ja kirjoittaa."
— John Adams

Gatestone – instituutti: sitoutumaton, voittoa tuottamaton kansainvälisen politiikan neuvottelukunta ja ajatushautomo on omistautunut selvittämään ihmisille sen, minkä uutisoinnissa valtamedia epäonnistuu:

  • Demokraattiset instituutiot ja lainmukainen järjestys;
  • Ihmisoikeudet
  • Vapaa ja vahva talous
  • Asevoimien kyky turvata rauhaa kotimaassa ja vapaassa maailmassa
  • Omavaraisuus energian suhteen
  • Varmistaa että ihmiset ovat tietoisia yksilönvapautta uhkaavista asioista, suvereniteetistä ja ilmaisunvapaudesta.

Gatestone – instituutti järjestää kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja, tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia jäsenilleen ja muille – kansaivälisten johtohenkilöiden, tiedotusvälineiden ja asiantutijoiden kanssa: analysoiden, luoden strategioita ja pitäen nämä informoituna ajankohtaisista asioita ja jos mahdollista, suosittaen ratkaisuja.

Gatestone – instituutti julkaisee kirjoja ja lisäksi päivittäisiä online – raportteja. jotka kuvaavat sellaisia aiheita, kuten Yhdysvaltoihin ja liittolaisiin kohdistuvat aseelliset ja diplomaattiset uhat: Lähi-idän tapahtumat ja niiden mahdolliset seuraukset sekä kansainvälisten organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus..

Gatestone – instituutti saa rahoituksensa yksityisiltä lahjoittajilta ja säätiöiltä. Olemme kiitoksia tuestanne

Nina Rosenwald, Presidentti
Naomi H. Perlman, Varapresidentti

Amir Taheri, Puheenjohtaja, Euroopan hallintoneuvosto