• Tässä maailmassa lapset eivät unelmoi lääkärin, lentäjän tai insinöörin ammateista; kokonainen sukupolvi palestiinalaisia, eritoten Gazan alueella, ovat kasvaneet ylistämään ja ihailemaan itsemurhapommittajia ja kunnioittamaan kaikkia jotka tapavat juutalaisia.

  • Hamas, Islamin jihad ja muut radikaaliryhmittymät näkevät lapset tulevaisuuden sotilaina, sodassa Israelin hävittämiseksi. Itsemurhapommittajat ja jihadistit ovat lasten roolimalleina.

  • Mainitun tyyppinen lasten kaltoin kohtelu ei näytä suuremmin häiritsevän ihmisoikeusorganisaatioita tai UNICEFia, jotka ovat julistaneet maailman jossa jokaisella lapsella on oikeudenmukainen mahdollisuus elämään, ja oikeus menestyä täyden potentiaalinsa mukaan... UNICEF ilmeisesti ei usko mandaatin ulottuvan Palestiinan lapsiin, joita käytetään julmasti hyväksi islamisti-ryhmien toimesta.

  • Ihmisoikeus järjestöjen mukaan palestiinalais lasten värväystä islamisti-terroristi ryhmien riveihin ei lueta kaltoinkohteluksi.

  • Mitä maailma on valmis tekemään lyödäkseen tämän lasten hyväksikäytön? UNICEFilla ja muilla kansainvälisillä toimijoilla ei ole aikaa käsitellä näitä asioita, koska heillä on kiire miettiä seuraavaa resoluutiota Israelin tuomitsemiseksi.

Lapset ovat jo pitkään näytelleet keskeistä osaa erinäisten palestiinalais-ryhmien sotilasparaateissa Gazan alueella. Tämän tyyppinen lasten hyväksikäyttö ei kuitenkaan näytä häiritsevän ihmisoikeus organsaatioita tai UNICEFia joiden tavoitteena on työstää maailmaa jossa jokainen lapsi saa oikeudenmukaisen mahdollisuuden elämään, oikeuden pärjätä ja menestyä. Näyttää kuitenkin siltä, että UNICEF ei usko, että heidän mandaattinsa ulottuu palestiinalaisiin lapsiin joita islamisti-ryhmät käyttävät hyväkseen.

Gazan kaistaleella lapset opetetaan vihaamaan Israelia ja heitä valmistetaan jihadiin (pyhään sotaan) zionistista vihollista vastaan. Hamas, islamilainen jihad liike, sekä muut radikaali-ryhmät suhtautuvat lapsiin tulevaisuuden sotilaina sodassa Israelin tuhoamiseksi. He kasvattavat lapsensa näkemään itsemurhapommittajat ja jihadistit roolimalleina.

Tässä maailmassa lapset eivät uneksi lääkärin, lentäjän tai insinöörin ammateista. Sen sijaan he uneksivat Israelin tuhoamisesta ja Palestiinan vapauttamisesta. Itse asiassa kokonainen sukupolvi palestiinalaisia, erityisesti Gazan alueella on kasvanut ihailemaan itsemurhapommittajia ja ketä tahansa joka tappaa juutalaisia. Heille opetetaan, että riittävillä uhrauksilla Israelin tuho ei ole kovinkaan kaukainen unelma. He ilmentävät Palestiinan tulevaisuuden toivoa, että Israel poistuu maailman kartalta. Unohtakaa haaveet lääkärin ammatista; heidän työnsä on jatkaa isiensä epäonnistuneita saavutuksia.

Samaan aikaan sekä paikalliset, että kansainväliset ihmisoikeusorganisaatiot sulkevat silmänsä. Heidän näkemyksensä mukaan Palestiinan lasten värväys islamistiterroristien ryhmiin ei ole lasten hyväksikäyttöä. Myös palestiinalais hallinto, jonka olemassa olo perustuu pitkälti länsimaisiin lahjoituksiin, yhtälailla hautaa päänsä hiekkaan tämän häiritsevän asian suhteen, joka on viime vuosina levinnyt kulovalkean lailla Gazan alueella.

Vaikka Palestiinan viranomaiset eivät hallinoikaan Gazan kaistaletta, siitä huolimatta Palestiinan johtajilta ja erityisesti presidentti Mahmud Abbasin odotetaan tuomitsevan lasten aivopesun ja hyväksikäytön. Abbas ja muut palestiinalais johtajat eivät ole ymmärtäneet, että nämä lapset muodostavat todellisen uhan myös heille. Radikalisoituneet lapset kasvavat vihaamaan juutalaisia sekä kaikkia Palestiinalais-johtajia jotka pyrkivät rauhaan Israelin kanssa. Se myrkky jota näiden lasten mieliin ja sydämiin syötetään tulee vainoamaan niitä Palestiinan johtajia jotka istuvat toimettomina katsellen aivopesun voittokulkua.

Nimenomaan juuri nämä jihadilla pahoinpidellyt lapset tulevat muutaman vuoden kuluessa kääntymään näitä johtajia vastaan jotka myrkyttivät heidän mielensä ja sydämensä koska heidän mielestään johtajat olivat liian maltillisia. Lisäksi tämä kiihotus ajaa palestiinalaiset Hamasin ja Islamin jihadin syliin. Molempia ryhmiä pidetään palestiinalaishallinnon vihollisina jotka vastustavat rauhanomaista sopimusta Israelin kanssa.

On hämmästyttävää, että lasten aivopesu ei tapahdu suljettujen ovien takana, vaan kirkkaassa päivänvalossa vastuuhenkilöiden kehuessa itseään ja kutsuen koko maailman katsomaan kuinka he valmistavat seuraavan sukupolven jihadisteja.

Keäleirit joilla lapset osallistuvat sotilaallisiin harjoituksiin eivät ole uusia Gazan alueella. Näitä kesäleirejä järjestettiin jo kauan ennen kun Hamas väkivalloin otti Gazan hallinnan. Nykyään ei enää tarvitse odottaa, että lapset pääsisivät kesäleirille. Lapset näyttäytyvät sotilasunivormuissa esitellen automaattikiväärejä lähes joka toinen viikko. Enimmäkseen vanhemmat vaikuttavat ylpeiltä, että heidän poikansa ja tyttärensä oppivat, että jihad on ainoa tapa Palestiinan vapautukseen.

Esimerkiksi Iranin tukema islamistinen jihad-liike Palestiinassa järjesti hiljattain joukkokokouksen viettäessään 29:ttä vuosipäiväänsä. Ryhmä on julistanut tavoitteekseen Israelin tuhoamisen ja suvereenin islamilaisen valtion perustamisen. Joukkokokouksessa muistettiin myös ryhmänjohtaja Fathi Shikakin kuoleman vuosipäivää. Hänet ammuttiin lokakuun 25.päivänä 1995 Maltalla Sliemassa hotelli Diplomaatin edessä, todennäköisesti Israelin agenttien toimesta.

Joukkokokouksen tähtinä olivat kymmenet pojat ja tytöt jotka tulivat, tai jotka tuotiin paikalle osoittamaan tukea Palestiinan islamilaiselle jihad-liikkeelle, ja sen tavoitteille.

Useimmat lapset saapuivat paikalle camouflage-sotilas-asuissa, joillakin heistä oli kädessään oikeat- ja toisilla leikki automaattikiväärit, otsalaan headband "Al-Quds Brigades", ryhmän aseellinen siipi. Muistutteena kerrottakoon, että Brigades-ryhmä on vastuussa useista itsemurha pommituksista ja muista Israelin siviileihin ja sotilaisiin kohdistuneista terrori-iskuista viime vuosina. Heidän ansiotaan ovat myös useat räjähteet joita on ammuttu Israeliin viime vuosien saatossa.

Jihad on uudestisyntymämme- bannerin alla marssi tuhansia palestiinalaisia. Toisin sanoen ryhmä toistaa ja alleviivaa omistautuneisuuttaan pyhälle sodalle Israelia ja juutalaisia vastaan. Pyhän Sodan, jihadin lopullinen tavoite on ISIS-tyyppinen islamilainen valtio. Myöhemmin ryhmä ylpeili valokuvalla mielenosoituksen nuorimmasta osallistujasta.

Hiljattain Gazan islamilainen jihad-liike järjesti mielenosoituksen jossa lapset esiintyivät camouflage sotilas asuissa.Joillakin heistä oli leikki- ja toisilla oikeat automaattikiväärit. Ylpeänä he kertoivat, että tilaisuuden nuorin osallistuja oli kuukauden ikäinen tyttö vauva, Sham Al-Zaq.

Islamin jihadin pääsihteeri, kenraali Ramadan Shallah muistutti jälleen kannattajiaan kuuliaisuudesta ja aseellisen taistelun välttämättömyydestä, sen ollessa ainoa tie Israelin tuhoamiseen. Palestiinalaiset ja heidän tulevat sukupolvensa eivät tee kompromisseja tai luovu oikeuksistaan Palestiinan suhteen, joka on meidän kotimaamme." Jihad on tiemme voittoon ja vapautukseen", painotti Shallah.

Huolestuttavaa tässä Islamin jihad mielenosoituksessa on tietenkin eturivissä olevien lasten lukumäärä, heidän camouflage univormunsa ja aseet heidän käsissään.

Gazalaisten lähteiden mukaan Islamin jihad-mielenosoitukseen osallistui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestäjät panivat merkille, että jotkut perheistä saapuivat paikalle kaksi tai kolme päivää etu-ajassa varmistaakseen sijaintinsa puhujalavan läheisyydessä.

Olemme siis tekemisissä lasten hyväksikäytön kanssa, sekä palestiinalaisten keskuudessa kasvavan radikalisoitumisen kanssa. Yhteiskunnassa jossa kahvin juomista juutalaisen kanssa pidetään rikoksena näkyy selvästi mihin suuntaan palestiinalaiset ovat menossa. On vain ajan kysymys milloin nämä Islamin jihadin ja Hamasin mielenosoituksiin ja marsseille osallistuneet lapset imevät myrkyn johtajiltaan, ja ovat valmiita lähtemään juutalaisten tappo-missiolle toiveenaan Israelin hävitys ja islamilainen valtio. Lapsille opetetaan, että konflikti Israelin kanssa ei ole ainoastaan raja-riita, vaan kysymys on Israelin olemassa olosta.

Mitä maailma on valmis ja halukas tekemään taistellakseen lasten hyväksikäyttöä vastaan? UNICEF ja muut kansainväliset toimijat ovat ehkä liian kiireisiä käsitelläkseen tämän kaltaisia aiheita, koska he työstävät seuraavaa resoluutiota Israelin tuomitsemiseen.

Khalid Abu Toameh, Jerusalemissa vaikuttava palkittu journalisti.

ota ilmaista ainutlaatuista gatestone - sisältöä.

fi